Aktuality

Aktuality

2023-04-25

Dne 11. 4. 2023 postoupila Poslanecká sněmovna Senátu schválený vládní návrh novely zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon. Hlavními změnami v rámci novely je zrušení Nejvyššího stavebního úřadu, jehož kompetence zůstanou Ministerstvu pro místní rozvoj, opětovné zavedení politiky územního rozvoje, nahrazení Specializovaného a odvolacího stavebního úřadu novým Dopravním a energetickým stavebním úřadem, který bude příslušným stavebním úřadem ve věcech infrastruktury. Posílena je role samosprávy při tvorbě územních opatření. Rovněž se odsouvá základní účinnost zákona z 1. 7. 2023 na 1. 1. 2024.

2023-03-03

Nejvyšší správní soud ve svém usnesení ze dne 26. 1. 2023 zpochybňuje soulad české právní úpravy získávání a uchovávání DNA podezřelých pro účely budoucí identifikace v podobě § 65 zákona o Policii ČR s unijní právní úpravou a judikaturou SDEU a ESLP. Především, v návaznosti na Směrnici č. 2016/680, považuje pro zákonnost získání a uchovávání vzorků a profilu DNA v databázích Policie ČR za nedostatečný pouhý fakt, že byl odběr proveden u osoby podezřelé či obviněné z úmyslného trestného činu. Nejvyšší správní soud se z toho důvodu ve věci obrátil na Soudní dvůr EU se třemi předběžnými otázkami.  

11.1.2023

Dne 15. 1. 2023 nabyde účinnosti zákon č. 416/2022 Sb., který novelizuje několik zákonů. Novela zrychluje a usnadňuje zakládání a zápis společností s ručením omezeným do obchodního rejstříku. Nově je tak umožněn vznik společnosti i přesto, že společnost ještě nedisponuje příslušným živnostenským oprávněním. Oprávnění je možné u živnostenského úřadu vyřizovat nezávisle na zápisu nové společnosti do obchodního rejstříku. Zákon také zavedl povinnost ministerstva spravedlnosti uveřejnit na svých internetových stránkách vzor společenské smlouvy, kterou lze užít k založení společnosti.

Kontakt

JARUŠEK, STRAKOVÁ & PARTNERS

Radniční 489/7a, 370 01 České Budějovice

+420 / 386 321 801

office@js-partners.cz

www.js-partners.cz