Náš tým

Náš tým

Mgr. Jiří Jarušek

jarusek@js-partners.cz
 • advokát, osvědčení ČAK č. 9444
 • Právnická fakulta Univerzity Karlovy
 • 1999 – 2002 advokátní koncipient
 • od roku 2002 advokát
 • právní zaměření: závazkové právo, veřejné zakázky, všeobecná agenda
 • profesní zkušenosti: projekt poradenství pro harmonizaci českého právního řádu s právem ES/EU, praxe ve významné české advokátní kanceláři
 • jazyková vybavenost: anglický jazyk, německý jazyk

JUDr. Olga Straková

strakova@js-partners.cz
 • advokátka, osvědčení ČAK č. 9673
 • Právnická fakulta Univerzity Karlovy
 • 1999 – 2003 advokátní koncipientka
 • od roku 2003 advokátka
 • právní zaměření: obchodní právo, občanské právo, správní právo se zaměřením na oblast provozování vodovodů a kanalizací, rodinné právo
 • profesní zkušenosti: mezinárodní stáž v Paříži organizovaná ČAK ve spolupráci s pařížskou advokátní komorou a Association Massaryk za účelem získání znalostí z oblasti francouzského práva a práva Evropské unie, praxe ve významné české advokátní kanceláři
 • jazyková vybavenost: francouzský jazyk, anglický jazyk

Mgr. Pavel Koloušek

kolousek@js-partners.cz
 • advokát, osvědčení ČAK č. 11940
 • Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně
 • 2003 – 2008 advokátní koncipient
 • od roku 2008 advokát
 • právní zaměření: občanské právo, pracovní právo, autorské právo, korporátní právo, právo a právní vztahy ve zdravotnictví a v souvislosti s poskytováním zdravotní péče

JUDr. Tomáš Prokop

prokop@js-partners.cz
 • advokátní koncipient, osvědčení ČAK č. 11822
 • Právnická fakulta Univerzity Karlovy
 • 2000 – 2002 a od 2010 do současnosti advokátní koncipient
 • 2002-2009 ředitel právního oddělení významné české společnosti
 • právní zaměření: obchodní právo, občanské právo, rodinné právo, nemovitosti, smluvní agenda, pracovní právo, trestní právo, všeobecná agenda
 • profesní zkušenosti: praxe ve významné české advokátní kanceláři, vedení týmu 10 právníků, správa agendy více než 50 obchodních společností
 • jazyková vybavenost: anglický jazyk

Mgr. Tomáš Bendík

bendik@js-partners.cz
 • advokátní koncipient
 • Fakulta právnická Západočeské Univerzity v Plzni
 • jazyková vybavenost: anglický jazyk

Jana Furišová

furisova@js-partners.cz
 • asistentka kanceláře

Mgr. Jiří Jarušek

jarusek@js-partners.cz
 • advokát, osvědčení ČAK č. 9444
 • Právnická fakulta Univerzity Karlovy
 • 1999 – 2002 advokátní koncipient
 • od roku 2002 advokát
 • právní zaměření: závazkové právo, veřejné zakázky, všeobecná agenda
 • profesní zkušenosti: projekt poradenství pro harmonizaci českého právního řádu s právem ES/EU, praxe ve významné české advokátní kanceláři
 • jazyková vybavenost: anglický jazyk, německý jazyk

JUDr. Olga Straková

strakova@js-partners.cz
 • advokátka, osvědčení ČAK č. 9673
 • Právnická fakulta Univerzity Karlovy
 • 1999 – 2003 advokátní koncipientka
 • od roku 2003 advokátka
 • právní zaměření: obchodní právo, občanské právo, správní právo se zaměřením na oblast provozování vodovodů a kanalizací, rodinné právo
 • profesní zkušenosti: mezinárodní stáž v Paříži organizovaná ČAK ve spolupráci s pařížskou advokátní komorou a Association Massaryk za účelem získání znalostí z oblasti francouzského práva a práva Evropské unie, praxe ve významné české advokátní kanceláři
 • jazyková vybavenost: francouzský jazyk, anglický jazyk

Mgr. Pavel Koloušek

kolousek@js-partners.cz
 • advokát, osvědčení ČAK č. 11940
 • Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně
 • 2003 – 2008 advokátní koncipient
 • od 1.2.2008 advokát
 • právní zaměření: občanské právo, pracovní právo, autorské právo, korporátní právo, právo a právní vztahy ve zdravotnictví a v souvislosti s poskytováním zdravotní péče

JUDr. Tomáš Prokop

prokop@js-partners.cz
 • advokátní koncipient, osvědčení ČAK č. 11822
 • Právnická fakulta Univerzity Karlovy
 • 2000 – 2002 a od 2010 do současnosti advokátní koncipient
 • 2002-2009 ředitel právního oddělení významné české společnosti
 • právní zaměření: obchodní právo, občanské právo, rodinné právo, nemovitosti, smluvní agenda, pracovní právo, trestní právo, všeobecná agenda
 • profesní zkušenosti: praxe ve významné české advokátní kanceláři, vedení týmu 10 právníků, správa agendy více než 50 obchodních společností
 • jazyková vybavenost: anglický jazyk

Mgr. Iveta Šelepová

selepova@js-partners.cz
 • advokátní koncipientka, osvědčení ČAK č. 42180
 • Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně
 • od roku 2017 advokátní koncipientka
 • právní zaměření: občanské právo, rodinné právo, trestní právo
 • jazyková vybavenost: anglický jazyk

Tomáš Bendík

bendik@js-partners.cz
 • právní asistent
 • Fakulta právnická Západočeské Univerzity v Plzni – od roku 2017
 • jazyková vybavenost: anglický jazyk

Jana Furišová

furisova@js-partners.cz
 • asistentka kanceláře

Kontakt

JARUŠEK, STRAKOVÁ & PARTNERS

Radniční 489/7a, 370 01 České Budějovice
+420 / 386 321 801

office@js-partners.cz

www.js-partners.cz