2024-02-02
2024-02-02

Ručení dodavatelů za mzdové nároky zaměstnanců svých poddodavatelů: novela ZP od 1.1.2024

Nepřímá novela zákoníku práce účinná od 1. 1. 2024, zavádí ustanovení § 324a ZP, dle kterého dodavatel ručí za mzdové nároky zaměstnanců svých poddodavatelů, a to v rozsahu, v jakém se podíleli na smluvním plnění pro dodavatele, a to až do výše minimální mzdy. Dodavatelem se rozumí stavební podnikatel podle § 14 písm. d) stavebního zákona, který při provádění stavby, změně nebo údržbě dokončené stavby anebo při odstraňování stavby zajišťuje plnění prostřednictvím poddodavatele. Za poddodavatele se považuje též agentura práce, která pro provádění činností podle věty druhé k dodavateli jako uživateli dočasně přidělila své zaměstnance. Ve smluvním řetězci o více poddodavatelích ručí vedle dodavatele společně a nerozdílně dodavatel na nejvyšším stupni smluvního řetězce. Tohoto zákonného ručení se lze vyvarovat při splnění podmínek specifikovaných v odstavci osmém daného ustanovení.

Kontakt

JARUŠEK, STRAKOVÁ & PARTNERS

Radniční 489/7a, 370 01 České Budějovice

+420 / 386 321 801

office@js-partners.cz

www.js-partners.cz