25.10.2021
25.10.2021

Dne 13. října 2021 schválil Nejvyšší soud na jednání občanskoprávního kolegia právní větu: V době trvání společného jmění manželů, kde rodina bydlí v domácnosti vlastněné jen jedním z manželů, je třeba zjistit, zdali prostředky účelně vynaložené na splátku hypotéky dané domácnosti jsou odpovídající cenové relaci bydlení v dané lokalitě. V případě, že by tyto prostředky manžela využívající domácnost druhého byly shodné či nižší, nevznikal by případný nárok k úhradě toho, co bylo na splátku hypotéky manžela vlastnícího domácnost účelně vynaloženo, a to v případě rozvodu manželství. Pokud ovšem splátky převyšují v dané lokalitě průměrné náklady na bydlení, lze zpětně žádat vyrovnání těchto finančních prostředků.

Kontakt

JARUŠEK, STRAKOVÁ & PARTNERS

Radniční 489/7a, 370 01 České Budějovice

+420 / 386 321 801

office@js-partners.cz

www.js-partners.cz