2023-04-25
2023-04-25

Dne 11. 4. 2023 postoupila Poslanecká sněmovna Senátu schválený vládní návrh novely zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon. Hlavními změnami v rámci novely je zrušení Nejvyššího stavebního úřadu, jehož kompetence zůstanou Ministerstvu pro místní rozvoj, opětovné zavedení politiky územního rozvoje, nahrazení Specializovaného a odvolacího stavebního úřadu novým Dopravním a energetickým stavebním úřadem, který bude příslušným stavebním úřadem ve věcech infrastruktury. Posílena je role samosprávy při tvorbě územních opatření. Rovněž se odsouvá základní účinnost zákona z 1. 7. 2023 na 1. 1. 2024.

Kontakt

JARUŠEK, STRAKOVÁ & PARTNERS

Radniční 489/7a, 370 01 České Budějovice

+420 / 386 321 801

office@js-partners.cz

www.js-partners.cz