15.11.2021
15.11.2021

Dne 9. 11. 2021 zamítl Ústavní soud návrh skupiny senátorů, kteří se v něm domáhali zrušení současné právní úpravy, podle které si exekutora vybírá věřitel neboli oprávněný bez ohledu na sídlo exekutorského úřadu a bydliště dlužníka. Podle Ústavního soudu postrádá požadavek zavedení exekutorské teritoriality ústavně právní rozměr. Současná právní úprava podle Ústavního soudu poskytuje dostatečné záruky pro nezávislost a nestrannost výkonu exekuční činnosti, jelikož exekutor je i nadále povinen řídit se platnou právní úpravou, nikoliv tedy libovolnými pokyny oprávněného. Problém je spatřován spíše v rovině politické, kde se očekává další jednání a řešení tohoto problému, nicméně exekuční řád tak zůstal beze změny.

Kontakt

JARUŠEK, STRAKOVÁ & PARTNERS

Radniční 489/7a, 370 01 České Budějovice

+420 / 386 321 801

office@js-partners.cz

www.js-partners.cz