11.1.2023
11.1.2023

Dne 15. 1. 2023 nabyde účinnosti zákon č. 416/2022 Sb., který novelizuje několik zákonů. Novela zrychluje a usnadňuje zakládání a zápis společností s ručením omezeným do obchodního rejstříku. Nově je tak umožněn vznik společnosti i přesto, že společnost ještě nedisponuje příslušným živnostenským oprávněním. Oprávnění je možné u živnostenského úřadu vyřizovat nezávisle na zápisu nové společnosti do obchodního rejstříku. Zákon také zavedl povinnost ministerstva spravedlnosti uveřejnit na svých internetových stránkách vzor společenské smlouvy, kterou lze užít k založení společnosti.

Kontakt

JARUŠEK, STRAKOVÁ & PARTNERS

Radniční 489/7a, 370 01 České Budějovice

+420 / 386 321 801

office@js-partners.cz

www.js-partners.cz