10.11.2022
10.11.2022

Ve sbírce rozhodnutí Nejvyššího správního soudu vyšel rozsudek rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu ze dne 26. 5. 2022, č. j. 4 Afs 264/2018-85, kterým bylo postaveno na jisto počítání desetidenní lhůty při doručování fikcí do datové schránky při správě daní. Pokud tak připadne poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, posledním dnem lhůty bude nejbližší pracovní den. Citovaným rozsudkem tak byly ukončeny výkladové nejasnosti a překonána dosavadní judikatura, která připouštěla doručení fikcí i ve dny pracovního klidu.

Kontakt

JARUŠEK, STRAKOVÁ & PARTNERS

Radniční 489/7a, 370 01 České Budějovice

+420 / 386 321 801

office@js-partners.cz

www.js-partners.cz