8.8.2022
8.8.2022

Nejvyšší soud od 1. 1. 2022 nepublikuje Sbírku rozhodnutí a stanovisek v podobě tištěných sešitů. K zajištění své povinnosti, vyplývající ze zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích, uvedl Nejvyšší soud pod svojí vlastní správou do provozu elektronickou verzi, kde i nadále zveřejňuje nejdůležitější soudní rozhodnutí schválená oběma svými kolegii. Oproti původní elektronické verzi provozované externím subjektem nabízí nová verze značné rozšíření vyhledávacího formuláře, a tedy i větší přehlednost ve zveřejněných zásadních rozhodnutích. Přechodem elektronické Sbírky plně do správy Nejvyššího soudu došlo i ke zjednodušení a zrychlení procesu publikace textů rozhodnutí. K upuštění od publikace tištěné verze došlo i v případě periodika „Výběr rozhodnutí ESLP pro justiční praxi“, tzv. „modré sbírky“, jehož elektronickou verzi lze nalézt na stránkách Sbírky.

Kontakt

JARUŠEK, STRAKOVÁ & PARTNERS

Radniční 489/7a, 370 01 České Budějovice

+420 / 386 321 801

office@js-partners.cz

www.js-partners.cz