5.9.2022
5.9.2022

Vláda dne 27. 7. 2022 schválila návrh novely zákona o ochraně hospodářské soutěže. Nově se zavádějí instituty shovívavosti a narovnání. V případě shovívavosti musí soutěžitel podat žádost, což po jejím posouzení Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže umožní za stanovených podmínek snížit pokutu nebo upustit od jejího uložení. V rámci narovnání pak účastník podá žádost o snížení pokuty narovnáním, přičemž v ní přizná narušení hospodářské soutěže. Návrh novely dále zakotvuje povinnost ÚOHS vydávat výroční zprávu a vymezuje podmínky pro výkon funkce předsedy a místopředsedy.

Kontakt

JARUŠEK, STRAKOVÁ & PARTNERS

Radniční 489/7a, 370 01 České Budějovice

+420 / 386 321 801

office@js-partners.cz

www.js-partners.cz