5.6.2021
5.6.2021

Dne 1. 6. 2021 byl prezidentem ČR podepsán zákon, kterým se mění trestní řád, trestní zákoník, zákon o Probační a mediační službě a některé další zákony. Novela má především zefektivnit vykonávací řízení, a to snížením jeho administrativní náročnosti, úpravou postavení Probační a mediační služby v trestním řízení, která dohlíží na výkon trestů nespojených s odnětím svobody, či zakotvením pozitivních nástrojů motivace odsouzeného při výkonu trestu. Nově zavádí například trestný čin propagace národního socialismu a dalších podobných hnutí, či rozšiřuje okruh obětí trestných činů s právem postavení zranitelné oběti. Účinnosti nabude dne 1. ledna 2022.

Kontakt

JARUŠEK, STRAKOVÁ & PARTNERS

Radniční 489/7a, 370 01 České Budějovice

+420 / 386 321 801

office@js-partners.cz

www.js-partners.cz