4. 5. 2021
4. 5. 2021

Dne 1. 7. 2021 by měla nabýt účinnosti 1. 7. 2021 novela občanského zákoníku a občanského soudního řádu, která řeší problematiku dětských dluhů. Vymáhání peněžitého dluhu dítěte bude možné jen do výše jmění nezletilého ke dni, kdy nabyl plnou svéprávnost. Práva věřitelů jsou chráněna zavedením ručení zákonného zástupce za dluhy, které přesahují jmění nezletilého, a to v případě, kdy dluhy vzniknou na základě právního jednání, k němuž dal zákonný zástupce souhlas nebo které učinil za dítě. Škodu, kterou způsobí dítě mladší 13 let, má podle novely hradit ten, kdo nad dítětem zanedbal náležitý dohled.

Kontakt

JARUŠEK, STRAKOVÁ & PARTNERS

Radniční 489/7a, 370 01 České Budějovice

+420 / 386 321 801

office@js-partners.cz

www.js-partners.cz