30.8.2021
30.8.2021

Dne 1. 1. 2022 by měl nabýt účinnosti zákon o elektronizaci zdravotnictví, který čeká jen na podpis prezidenta. Zákon by měl do zdravotnictví vnést určitou automatizaci, dojde k vytvoření registrů poskytovatelů zdravotních služeb, zdravotnických pracovníků a pacientů, usnadní se například předávání zdravotnické dokumentace, jejích částí či výpisů z ní elektronickou cestou. Poskytovatelé zdravotních služeb se dosud setkávali s mnoha problémy právě při předávání zdravotnické dokumentace, neexistují standardy či doporučení, jak v těchto situacích postupovat, a zdravotnické právní předpisy tuto problematiku neřešily. Zákon tak představuje první fázi elektronizace zdravotnictví, která by měla přispět ke zkvalitnění zdravotních služeb a vyšší efektivitě našeho zdravotnictví.

Kontakt

JARUŠEK, STRAKOVÁ & PARTNERS

Radniční 489/7a, 370 01 České Budějovice

+420 / 386 321 801

office@js-partners.cz

www.js-partners.cz