30.11.2021
30.11.2021

Dne 24. 11. 2021 zamítlo Plénum Ústavního soudu návrh korporace Kapsch Telematic Services spol. s r. o. na zrušení § 257 písm. j) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, neboť dospělo k závěru, že toto ustanovení je v souladu s ústavním pořádkem. Přestože uchazeči o veřejnou zakázku mají právo na rovný a nediskriminační přístup, který zahrnuje i právo na meritorní přezkum a rozhodnutí, omezení tohoto práva (právo na soudní a jinou právní ochranu), jenž spočívá v obligatorním zastavení výběrového řízení v případě uzavření smlouvy na plnění předmětu přezkoumávané zakázky, je přiměřené vůči zajištění účelu výběrového řízení. Napadené ustanovení je tedy ústavně konformní a Ústavní soud neshledal důvody k jeho zrušení.

Kontakt

JARUŠEK, STRAKOVÁ & PARTNERS

Radniční 489/7a, 370 01 České Budějovice

+420 / 386 321 801

office@js-partners.cz

www.js-partners.cz