2024-01-10
2024-01-10

Dne 10. 1. 2024 vláda schválila novelu zákona o advokacii, která zejména posiluje dosavadní úpravu advokátní mlčenlivosti. Nově budou informace z advokátní komunikace muset být výslovně označeny za důvěrné a budou tak podléhat zvýšené ochraně před zneužitím či prozrazením bez klientova souhlasu. Novela také umožní praxi advokátního koncipienta ve zkráceném úvazku. Další úpravy zahrnují ochranu před zprostředkováním právních služeb lidmi bez zákonného oprávněni a zpřesnění postupu eLegalizace pro advokáty.

Kontakt

JARUŠEK, STRAKOVÁ & PARTNERS

Radniční 489/7a, 370 01 České Budějovice

+420 / 386 321 801

office@js-partners.cz

www.js-partners.cz