2023-08-31
2023-08-31

Dne 26. 8. 2023 nabyl účinnosti změnový zákon č. 255/2023 Sb., který z hlediska obsahu představuje speciální úpravu k § 55 odst. 7 – 13 exekučního řádu, jenž upravuje institut zastavení tzv. bezvýsledných exekucí. Zákon především stanovuje výši paušální náhrady nákladů exekuce, na které má soudní exekutor za úkony spojené se zastavením exekuce právo. Zároveň je v zákoně určena prekluzivní 12měsíční lhůta pro uplatnění tohoto práva exekutora. Zákon č. 255/2023 Sb. dále upravuje procesní postup zastavování exekuce podle § 55 odst. 7 až 13 exekučního řádu.

Kontakt

JARUŠEK, STRAKOVÁ & PARTNERS

Radniční 489/7a, 370 01 České Budějovice

+420 / 386 321 801

office@js-partners.cz

www.js-partners.cz