2023-06-30
2023-06-30

Dne 20. 6. 2023 byl ve Sbírce zákonů vyhlášen zákon č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, a s ním změnový zákon č. 172/2023 Sb. Nový zákon upravuje podávání oznámení pracovníky soukromého i veřejného sektoru o možném protiprávním jednání – znaky takového jednání, náležitosti oznámení i způsob podání. Oznamovatelům zákon poskytuje ochranu, když výslovně zakotvuje zákaz odvetných opatření, a to i vůči osobám jim blízkým. Zároveň ale stanovuje pokutu za vědomě nepravdivé oznámení. Též zavádí povinnost některých subjektů zřídit vnitřní oznamovací systém. Účinnosti oba zákony nabydou 1. 8. 2023.

Kontakt

JARUŠEK, STRAKOVÁ & PARTNERS

Radniční 489/7a, 370 01 České Budějovice

+420 / 386 321 801

office@js-partners.cz

www.js-partners.cz