2023-03-03
2023-03-03

Nejvyšší správní soud ve svém usnesení ze dne 26. 1. 2023 zpochybňuje soulad české právní úpravy získávání a uchovávání DNA podezřelých pro účely budoucí identifikace v podobě § 65 zákona o Policii ČR s unijní právní úpravou a judikaturou SDEU a ESLP. Především, v návaznosti na Směrnici č. 2016/680, považuje pro zákonnost získání a uchovávání vzorků a profilu DNA v databázích Policie ČR za nedostatečný pouhý fakt, že byl odběr proveden u osoby podezřelé či obviněné z úmyslného trestného činu. Nejvyšší správní soud se z toho důvodu ve věci obrátil na Soudní dvůr EU se třemi předběžnými otázkami.

 

Kontakt

JARUŠEK, STRAKOVÁ & PARTNERS

Radniční 489/7a, 370 01 České Budějovice

+420 / 386 321 801

office@js-partners.cz

www.js-partners.cz