20. 5. 2021
20. 5. 2021

Nálezem ze dne 27. 4. 2021 sp. zn. IV. ÚS 2530/20 zamítl Ústavní soud stížnost dívky, která nebyla v důsledku nepodstoupení stanovené vakcinace přijata k předškolnímu vzdělávání. ÚS judikoval, že ‚‚k uplatnění tzv. sekulární výhrady svědomí vůči povinnosti očkování nestačí samotný poukaz na subjektivní přesvědčení zákonného zástupce dítěte, nýbrž prokázání, že taková výhrada je založena na objektivně prokazatelných důvodech.‘‘ Posuzováním těchto důvodů jsou pak pověřeny orgány veřejné moci, které při této činnosti musejí vycházet z předem daných požadavků.

Kontakt

JARUŠEK, STRAKOVÁ & PARTNERS

Radniční 489/7a, 370 01 České Budějovice

+420 / 386 321 801

office@js-partners.cz

www.js-partners.cz