18.10.2021
18.10.2021

 

Dne 7. 9. 2021 přijalo plénum Ústavního soudu stanovisko, dle kterého je třeba včasnost elektronického podání učiněného prostřednictvím e-mailu posuzovat podle okamžiku, kdy podání dojde soudu, nikoliv podle okamžiku, kdy je podatelem odesláno. Za okamžik, kdy je podání řádně učiněno, se považuje okamžik, kdy se e-mailová zpráva dostane do dispozice soudu. Není tedy pro posouzení včasnosti podání relevantní, kdy se s ním soud fakticky seznámil. Tvrdí-li účastník o pozdně učiněném podání, že bylo podáno včas, musí tuto skutečnost náležitě prokázat, přičemž kopie e-mailu není dostačující důkazem.

Kontakt

JARUŠEK, STRAKOVÁ & PARTNERS

Radniční 489/7a, 370 01 České Budějovice

+420 / 386 321 801

office@js-partners.cz

www.js-partners.cz