16.5.2022
16.5.2022

Novelizace zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech přináší digitalizaci a zefektivnění v oblasti doručování písemností. Účinnost hlavních změn je rozdělena na dva termíny, tedy 1. 1. 2022 a 1. 1. 2023. Od začátku roku 2022 se nově uplatní pravidla fikce doručení, která doteď platila pouze pro doručování orgány veřejné moci, i pro doručování mezi soukromoprávními subjekty. Zefektivní se tak doručování písemností hlavně vůči těm subjektům, které se mnohdy doručení prostřednictvím datové schránky vyhýbaly jednoduše tím, že se do ní nepřihlašovaly. Nově, pokud se do datové schránky nepřihlásí oprávněná osoba ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byl dokument do datové schránky dodán, považuje se tento dokument za doručený posledním dnem této lhůty – tzv. fikce doručení.

Kontakt

JARUŠEK, STRAKOVÁ & PARTNERS

Radniční 489/7a, 370 01 České Budějovice

+420 / 386 321 801

office@js-partners.cz

www.js-partners.cz