13. 5. 2022
13. 5. 2022

Ústavní soud ve svém nálezu ze dne 13. 1. 2022 konstatoval, že pokud obecné soudy spojují odpovědnost státu za újmu způsobenou jednotlivci v trestním řízení striktně s vydáním usnesení o zahájení trestního stíhání, aniž by dále s ohledem na specifické okolnosti věci zohlednily negativní následky způsobené mu v přípravné fázi trestního řízení, postupují v rozporu s čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod a se smyslem a účelem odpovědnosti státu za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci podle čl. 36 odst. 3 LZPS. Má být odčiněna nejen újma vzniklá vydáním usnesení o zahájení trestního stíhání jako takovým, ale i veškerá újma, jež je přičitatelná státu za postup jeho orgánů, který se následně ukáže jako nezákonný či chybný.

Kontakt

JARUŠEK, STRAKOVÁ & PARTNERS

Radniční 489/7a, 370 01 České Budějovice

+420 / 386 321 801

office@js-partners.cz

www.js-partners.cz