13.5.2022
13.5.2022

Ústavní soud vydal nález ze dne 24. 5. 2022, sp. zn. III. ÚS 928/22, kterým rozhodl o ústavní stížnosti v rodinněprávní oblasti, konkrétně v souvislosti se svěřováním dětí do péče. Jeden z rodičů se domáhal stanovení střídavé péče, nebylo mu však vyhověno s poukazem na to, že dítě mělo nastoupit do první třídy. Ústavní soud se však se závěry obecných soudů neztotožnil a judikoval, že tato samostatná okolnost nebrání svěření dítěte do střídavé péče, navíc pokud tato forma péče neohrozí rozvoj dítěte a bydliště obou rodičů jsou blízko, není důvod, proč by tato forma péče neměla být stanovena.

Kontakt

JARUŠEK, STRAKOVÁ & PARTNERS

Radniční 489/7a, 370 01 České Budějovice

+420 / 386 321 801

office@js-partners.cz

www.js-partners.cz