04.10.2022
04.10.2022

Dne 1. října 2022 nabývá účinnosti novela zákona o evidenci skutečných majitelů. Mezi hlavní body novely patří změna vymezení skutečného majitele a zrušení některých dosavadních výjimek z evidenční povinnosti (pro církve, společenství vlastníků jednotek aj.). Skutečný majitel již nebude vymezen pomocí pojmů koncového příjemce a osoby s koncovým vlivem, bude jím ten, kdo v konečném důsledku tzv. vlastní nebo kontroluje právnickou osobu nebo právní uspořádání. Ve složitějších případech lze doporučit, aby dotčené subjekty (obchodní korporace) ověřily, zda se u nich v důsledku novelizace skutečný majitel nezměnil či zda nějaký nepřibyl.

Kontakt

JARUŠEK, STRAKOVÁ & PARTNERS

Radniční 489/7a, 370 01 České Budějovice

+420 / 386 321 801

office@js-partners.cz

www.js-partners.cz